Plantgezondheid

Een gezond gewas is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Dat betekent dat u als ondernemer er alles aan doet uw gewas zo goed mogelijk te verzorgen en verstandig omgaat met onderwerpen als gewasbeschermingsmiddelen. LTO Noord heeft hierover duidelijke standpunten. Sommige standpunten op dit gebied zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk wordt aangepakt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Stuifdek

De vakgroep LTO Akkerbouw is tevreden over de tijdelijke vrijstelling voor stuifbestrijding voor 2014. Het bleek op dit moment het meest haalbare: ter bescherming van gewassen tegen schade door winderosie mag op percelen bouwland, gelegen op zand- en lössgrond, in het Veenkoloniale gebied en Texel runderdrijfmest bovengronds worden toegepast. Voorwaarde is dat op de percelen een gewas is ingezaaid, geplant of gepoot.

Ontwikkelingen eiwitgewassen

Lupinen en soja zijn eiwitgewassen, die een belangrijke bijdrage kunnen betekenen voor de vraag naar plantaardige eiwit voor diervoeder en andere toepassingen. Grote hoeveelheden plantaardig eiwit worden op dit moment geïmporteerd in de EU uit Noord- en Zuid-Amerika. De vakgroep LTO Akkerbouw is voorstander van de ontwikkeling van een eiwitgewassen die onder de noordwest Europese klimatologische omstandigheden goed kunnen produceren.

Behoud zaadcoating

Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectief en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen. De politiek wil daar echter voor een aantal middelen een eind aan maken omdat daar een vermeend effect op bijensterfte door bestaat. LTO is van mening dat alleen op basis van wetenschappelijke onderbouwing dergelijke besluiten genomen kunnen worden en dat er wel gekeken moet worden wat de alternatieven zijn.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn in veel teelten noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die consumenten en afnemers stellen aan de kwaliteit van voedsel en groenproducten. LTO Nederland begrijpt dat er in de maatschappij zorgen leven over de mogelijke effecten op de volksgezondheid  van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. LTO ondersteunt daarom het voorstel van de Gezondheidsraad om daar meer onderzoek naar te doen.
Subscribe to RSS - Plantgezondheid