Werkgeverschap

Als u personeel in dienst heeft, komen er nogal wat zaken op u af die u goed moet regelen. Uiteraard spant u zich in om een goede werkgever te zijn. LTO Noord vindt dat u goed op de hoogte moet zijn van alle wet- en regelgeving en ondersteunt u daarbij waar dat mogelijk is. Bij werkgeverschap hoort ook een visie op scholing en de arbeidsmarkt. Hoe we daar tegenaan kijken, vindt u hier op de site. De meeste standpunten op dit terrein zijn verwoord vanuit LTO Nederland omdat het onderwerp landelijk aangepakt wordt. Uiteraard sluit LTO Noord zich volledig aan bij de standpunten van LTO Nederland.

Onderwijs en scholing

LTO Nederland vindt dat de agrarische arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Onderwijs werkt vooral vraaggericht. Werkgevers investeren in hun medewerkers: een Leven Lang Leren. Bedrijven en onderwijs werken samen om de praktijkgerichte leer- en werkbanen in te vullen. Ook wordt gewerkt aan de promotie van het beroep agrarisch ondernemer.

Tekorten op de arbeidsmarkt

LTO Nederland vindt het belangrijk dat er steeds voldoende kwalitatief en kwantitatief aanbod van personeel op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Het gaat daarbij zowel om vast als tijdelijk personeel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen/goede werkgever zijn

LTO Nederland zet zich als werkgeverorganisatie in voor goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen. We vinden dat een goede werkgever de wet- en regelgeving kent en op juiste wijze toepast op cao’s.
Subscribe to RSS - Werkgeverschap