Onderwijs en scholing

LTO Nederland vindt dat de agrarische arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Onderwijs werkt vooral vraaggericht. Werkgevers investeren in hun medewerkers: een Leven Lang Leren. Bedrijven en onderwijs werken samen om de praktijkgerichte leer- en werkbanen in te vullen. Ook wordt gewerkt aan de promotie van het beroep agrarisch ondernemer.