Tekorten op de arbeidsmarkt

LTO Nederland richt zich- om dit te realiseren – op flexibel personeelsaanbod met speciale aandacht voor de inzet van buitenlandse arbeidskrachten, ZZP’ers, uitkeringsgerechtigden en ouderen. Ook de bevordering van instroom van regulier personeel is een belangrijk aandachtspunt.