Agrarisch natuurbeheer

Het thema agrarisch natuurbeheer biedt een overzicht van de inzet van LTO op dit gebied en van de daarmee bereikte resultaten. Meer dan 10.000 agrarische ondernemers dragen met allerlei maatregelen bij aan het beheer en behoud van natuur en landschap op en rondom hun bedrijf. En dat aantal is nog steeds groeiende. Gezamenlijk beheren ze 250.000 hectare waardevol landschap. Dat is meer dan de grootste natuurorganisatie.

Lees meer