Antibiotica

Het dossier Antibiotica biedt een overzicht van het werk van LTO Noord op dit vlak, en de behaalde resultaten. Het antibioticagebruik in de dierhouderij is veel in de belangstelling bij politiek en maatschappij. Het antibioticagebruik in de (intensieve) veehouderij leidt tot een toename van antibioticaresistente kiemen zoals MRSA. Het vormt een serieuze bedreiging van mens en dier. Het behoud van consumentenvertrouwen in een duurzame veehouderij is van cruciaal belang voor de sector. LTO Noord heeft al in een vroeg stadium de problematiek onderkend en diverse activiteiten geïnitieerd op dit gebied.