Asbest

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt door de aanwezigheid van asbest. Het is dus van belang om de risico’s waar mogelijk te beperken. Daarom maat LTO Noord zich samen met andere partijen sterk voor een asbestveilige agrarische sector. Bovendien heeft de politiek het voornemen gesteld om asbestdaken en gevelpanelen voor 2024 verplicht te laten saneren. Er zijn verschillende initiatieven om het verwijderen van asbest aantrekkelijk te maken.