Brandpreventie veehouderij

Elke stalbrand laat een diepe indruk achter niet alleen bij de veehouder maar ook bij de bestrijders van de brand en mensen in de omgeving. Wanneer dan ook levende have omkomt heeft dat een nog grotere impact. Een brandveilige bedrijfsvoering is daarom van belang.

LTO Noord vindt het belangrijk  om haar leden te informeren over het voorkomen van stalbranden zodat de leefomgeving van de veehouder en de dieren veiliger wordt. Deze thema pagina biedt informatie over de risico’s en het voorkomen van stalbranden. Daarnaast ondersteunt LTO Noord afdelingen of studiegroepen bij het organiseren van een bijeenkomst over het onderwerp brandpreventie.

Door uw LTO-lidmaatschap kunt u nu profiteren van korting op de Agro Elektra Inspectie. Hiermee zorgt u voor een aanzienlijke verkleining van de risico's op brand op uw bedrijf.