Internationale samenwerking

Dit dossier biedt een overzicht van internationaal gerichte activiteiten van LTO Noord en de geboekte resultaten. De commissie Internationale Samenwerking van LTO Noord heeft als taak de positie van collega-boeren in ontwikkelinglanden te versterken. Dit doet ze door samenwerkingsverbanden tussen leden van LTO Noord en leden van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden te initiëren en ondersteunen.