Klimaat en Energie

Het thema Klimaat en Energie biedt een overzicht van het werk van LTO Noord op dit vlak, en de behaalde resultaten.


LTO Nederland heeft in juni 2008 het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' ondertekend. Daarmee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. Het programma Klimaat en Energie coördineert voor LTO Noord de activiteiten op het gebied van dit onderwerp.

Het programma Klimaat en Energie heeft een looptijd van drie jaar (2015-2017) en informeert en faciliteert ondernemers op het gebied van klimaat en energie. De focus ligt op het activeren van leden om te komen tot een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief.