Mest en Mineralen

Het mestbeleid is een onderwerp wat alle sectoren in Nederland raakt. Of het nu gaat om veehouderij die mest produceert en op eigen of andermans grond aanwendt, of om akkerbouw waar een flink aandeel van de bemesting komt van dierlijke mest.
 
Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe mestwetgeving van kracht. Op diverse manieren moeten en kunnen ondernemers aan de slag met het mestoverschot op hun bedrijf. Een overzicht van wijzigingen in het mestbeleid staat op de website van de uitvoeringsorganisatie RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - een samenvoeging van AgentschapNL en Dienst Regelingen). De begrenzing van de gebieden voor de mestverwerkingsplicht vindt u ook op deze website.
 
Via www.mestcheck.nl krijgt u binnen een paar stappen inzicht in de gevolgen van het mestbeleid voor uw bedrijf en advies over de oplossingsrichtingen.

Naar het stappenplan Mest en Mineralen