Natura 2000

Natura 2000 is een gegeven evenals het daarvoor te vormen beleid. Maar niet zonder inbreng vanuit de land- en tuinbouw. Dit dossier biedt een overzicht van de inzet van LTO Noord en behaalde resultaten. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.