Pacht

LTO Noord zet zich in voor behoud en uitbreiding van het pachtareaal. Dit dossier behandelt de inzet en behaalde resultaten. Pacht is een belangrijk financieringsinstrument in de land- en tuinbouw. Pachters of verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen moeten zich houden aan de pachtwet.