Plantgezondheid

Plantgezondheid is van cruciaal belang voor agrarische ondernemers: of u nu boomkweker, veehouder, akkerbouw of groenteteler bent. Afnemers en consumenten in Nederland en ver daar buiten stellen hoge kwaliteitseisen aan voedsel en sierteeltproducten. Burgers en NGO’s kijken daarbij soms kritisch mee over onze schouder en vragen om vergroening van de teelt. In dat speelveld behartigt LTO de belangen voor u als lid op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Voor plantgezondheid hebben we voor u de belangrijkste resultaten op een rij gezet.