Ruimtelijke ordening

In de verdeling van grond behartigt LTO Noord de belangen van agrariërs. Dit dossier biedt een overzicht van de inzet en behaalde resultaten. Ruimte om te ondernemen. Dat is de missie van LTO Noord voor de komende jaren. Agrarische bedrijven hebben hectares nodig om te kunnen produceren. Tegelijkertijd zijn er veel andere claims op de beschikbare gronden, zoals industrie, woningbouw, recreatie, infrastructuur en natuur. In de verdeling van grond behartigt LTO Noord uit volle macht de belangen van agrariërs.