Sociaal Economisch Beleid

LTO Noord zet zich in voor een goede arbeidsmarkt. Dit dossier biedt een overzicht van de inzet en de behaalde resultaten. De land- en tuinbouw kampt met een tekort aan goed personeel. De sector moet wedijveren met andere sectoren en heeft last van het imago ‘hard werken voor weinig geld’. Als gevolg van de vergrijzing en onvoldoende instroom van jongeren zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren verder toenemen.