Water

Het dossier Water biedt een overzicht van de actuele waterthema's waar LTO Noord aan werkt. Water en land- en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wateroverlast kan grote schade aan de gewassen toebrengen en toegang tot goed en voldoende water is van groot belang voor de agrarische productie. Tegelijkertijd kan de bedrijfsvoering in de sector negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit en het waterpeil.