Zuivelbeleid

LTO Noord zet zich in voor een goed inkomen voor melkveehouders. Bekijk in dit dossier de activiteiten en behaalde resultaten. Het inkomen van melkveehouders staat onder druk door een hoge stijging van de kosten voor veevoer, kunstmest, arbeid, energie en diesel. Tegelijkertijd zijn de melkprijzen de afgelopen jaren fors gedaald. LTO Noord Melkveehouderij zet zich in voor een goed inkomen voor melkveehouders.