Veelgestelde vragen aan het informatiecentrum

Actiepunten mestwetgeving vóór 1 februari

Vóór 1 februari moet men zich melden voor de vrijstelling AMvB grondgebondenheid en zich aanmelden voor derogatie en de aanvullende gegevens hiervoor doorgeven.

Top 5 Informatiecentrum vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2015 zijn bijna 2500 telefoontjes en mails van leden verwerkt. In deze top vijf worden de meest besproken onderwerpen belicht.

Kringloopwijzer 2016

Over het jaar 2016 zullen alle melkveehouders de kringloopwijzer invullen. De kringloopwijzer maakt zichtbaar hoe de benutting van de mineralen op het bedrijf is. De kringloopwijzer is een instrument om te sturen op het benutten van stikstof, fosfaat en koolstof. Dat kan zorgen voor meer opbrengsten en minder kosten.

Mondelinge pacht

Mondelinge verpachting van landbouwgrond komt nog steeds voor. Op basis van goed vertrouwen worden er mondelingen afspraken gemaakt. Gelukkig worden deze meestal nagekomen, maar af en toe ontstaan er problemen.

Mestverwerkingspercentages 2016 bekend

Veebedrijven met een fosfaatoverschot in regio Oost en regio Zuid moeten meer mest laten verwerken in 2016.

B- en T-rijbewijs tegelijk aanvragen

Iemand die nu het B-rijbewijs haalt en al een trekkercertificaat heeft kan tegelijk het B en T-rijbewijs aan vragen bij de gemeente. Tot voor kort kon dit niet. Dat is nu wel mogelijk als de juiste weg wordt bewandeld.

Uw mening telt bij LTO Noord

Leden kunnen meningen en vragen tijdens bijeenkomsten naar voren brengen, maar ook contact opnemen per mail of telefoon.

Riet onder asbestdak

Het saneren van een dak met asbestplaten waaronder riet ligt, brengt hogere kosten met zich mee. Er kunnen stukjes asbest in het riet zitten en het riet moet worden schoongemaakt of soms worden afgevoerd.

Mestverwerkingsplicht melkveehouders 2015

Melkveehouders moeten in 2015 in veel situaties meer mest verwerken dan in 2014. Dit komt onder meer doordat de fosfaatgebruiksnormen in 2015 voor vrijwel alle grond met 5 kg per ha zijn verlaagd. Verder zijn in 2015 zijn de verwerkingspercentages verhoogd.

Overdracht melkveefosfaatreferentie

Voor ieder melkveebedrijf is een melkveefosfaatreferentie vastgesteld. De melkveefosfaatreferentie is de maat voor het door melkvee geproduceerde fosfaatoverschot in 2013 (= de fosfaatproductie van het melkvee in 2013 min de fosfaatruimte 2013).
De melkveefosfaatreferentie is bedrijfsgebonden en slechts in een beperkt aantal situaties verhandelbaar.

Pagina's