Arbeid & werkgeverschap

LTO Noord werkt op het gebied van arbeid en werkgeverschap samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. U kunt bij de Werkgeverslijn op T 088 - 888 66 88 terecht voor al uw werkgeversvragen. Op www.werkgeverslijn.nl vindt u onder meer actualiteiten, agrarische cao's en de Kennisbank Arbeid waar u praktische informtie kunt vinden over werken met personeel in de land- en tuinbouw. U kunt bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw ook een cao-abonnement afsluiten waarmee u actief op de hoogte wordt gehouden van alle wijzigingen in de agrarische cao's Glastuinbouw, Open Teelten en Dierhouderij. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Informatie over Sociaal Economisch Beleid vindt u hier